tisdag 6 augusti 2013

Mikael Wiehe har faktiskt rätt!


Det handlar egentligen inte om vilken sång som används vid Anna Lindhs minnesstund, det handlar om upphovsmannens rättighet att göra valet om den ska användas eller inte. Mikael Wiehe har väl aldrig dolt sina politiska åsikter men det är lätt att vara kategorisk när man inte står i främsta ledet, när man inte står där det blåser utan agiterar sina ideologiska åsikter utanför maktens korridorer. För det är skillnad på ideologi och på hur denna måste kompromissas i skarpt läge. Jag är inte insatt i det specifika fall det refereras till, jag är inte ens särskilt politiskt intresserad, men den enskildes rättighet att bestämma över sin egendom tror jag på. Helt oavsett detta är en materiell eller intellektuell egendom. Dessutom lät detta rendera en hel del rubriker som för Mikael Wiehe till rampljuset!


Är det någon som är ynklig så är det Mona Sahlin som med ett barnslig uttalande försöker mindervärdesförklara de mest grundläggande rättigheterna vi har i en demokrati – åsiktsfrihet!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...