måndag 3 november 2008

Faktiskt Kvalitet Vs. Upplevelse

Jag råkade nyligen hamn i en diskussion angående huruvida film blir bättre av högre upplösning vad gäller bild och ljud (DVD Vs. Blu-Ray). Min bestämda uppfattning i den här frågan är att filmen faktiskt inte förändras ett dugg även om upplevelsen rör sig i positiv riktning.

Vad är det då för skillnad mellan de filmiska kvalitéerna och vår upplevelse av dem? Jo, att se på film som enbart bild och ljud är en alltför platt betraktelse enligt min mening. Många nyanser går förlorade med det synsättet och behovet av att läsa mellan raderna, en av de intressantaste bitarna enligt min åsikt, går helt förlorad. Det är lite som att enbart vara intresserad av ljudkvalitén när det gäller musik och glömma bort kompositionen (och där fick jag väl ett gäng audiofiler efter mig).

Resonemangen kan dras hur långt som helst, blir en bok bättre av att den tryckts på finare papper? Påverkar detta överhuvudtaget det skrivna ordet? Förhöjer vi filmupplevelsen om vi införskaffar oss en bekvämare fåtölj? Det gör vi nog, men blir själva filmen bättre av denna yttre faktor?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...